Lietuvos pajurio zemelapis LT-EN

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras / Klaipėda tourism and culture information center Turgaus g. 7, LT-91247 Klaipėda Tel. + 370 46 412 186, faks. + 370 46 412 185, mob. + 370 687 520 51 tic@klaipedainfo.lt www.klaipedainfo.lt Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“/ Nida culture and tourism information centre „Agila“ Taikos g. 4, Nida, LT-93121 Neringa Tel. + 370 469 523 45, mob. + 370 682 148 03, tel. / faks. + 370 469 520 15 info@visitneringa.lt www.visitneringa.com Palangos turizmo informacijos centras / Palanga tourism information centre Vytauto g. 94, LT-00132 Palanga Tel. + 370 460 488 11, faks. + 370 460 488 22 info@palangatic.lt www.palangatic.lt Kretingos rajono turizmo informacija / Kretinga district tourism information Vilniaus g. 2B, LT-97125 Kretinga Tel. + 370 445 731 02 www.kretingosturizmas.info Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius / Skuodas district municipality Section of Culture and tourism Vytauto g. 12, LT-98123 Skuodas Tel. + 370 440 739 35 turizmas@skuodas.lt www.skouds.lt Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras / Klaipėda district tourism information centre Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai Tel. / faks. + 370 46 473 416, mob. + 370 620 819 01 info@klaipedadistrict.lt www.klaipedadistrict.lt Šilutės turizmo informacijos centras / Šilutė tourism information centre Lietuvininkų g. 4, LT-99179 Šilutė Tel. + 370 441 777 85, mob. + 370 656 848 86 info@siluteinfo.lt www.siluteinfo.lt TURISTINIS ŽEMĖLAPIS TOURIST MAP “LITHUANIAN SEASIDE” SKUODAS 1. I. Navidansko botanikos parkas – vienas pirmųjų botanikos parkų Lietuvoje. Plotas – 48 ha. Parke auga 34 vietinių rūšių ir 95 atvežtinių rūšių ir formų medžiai ir krūmai. 2. Žemdirbio muziejuje demonstruojami surinkti istoriniai eksponatai: senoviniai įrenginiai, prietaisai, įrankiai, baldai, namų apyvokos reikmenys. Šalia veikiančioje kalvėje galima išban- dyti kalvio amatą. 3. Skuodo muziejuje yra 5 ekspozicinės salės. Muziejuje sukaupti ir saugomi archeologijos, istorijos, etnografijos, architektūros, numizmatikos, tautodailės, gamtos rinkinių eksponatai. 4. Apuolės piliakalnis – Skuodo rajono pasididžiavimas. Anksčiausiai rašytiniuose šaltiniuo- se – 853 m. – paminėta gyvenvietė dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje. 5. Didžiausias Lietuvoje Puokės (Barstyčių) akmuo pokario metais atkastas netoli Barstyčių, Puokės kaime. Jo ilgis – 13,4 m, plotis – 7,5 m, aukštis – 3,6 m. 6. S. Daukanto klėtelė-ekspozicija įkurta gimtojoje S. Daukanto sodyboje, Kalviuose atstatyta- me svirne. Klėtelėje yra 4 ekspoziciniai kambariai. 7. Mosėdis – vienas gražiausių, tvarkingiausių, labiausiai turistų lankomų Žemaitijos miestelių, dar vadinamas „Akmenų sostine“. Aplankykite Respublikinį V. Into akmenų muziejų, V. Into sodybą, Šv. Mykolo Archangelo bažnyčią – vieną gražiausių bažnyčių šiame krašte. 8. Šilalės kūlis – penktas pagal dydį akmuo Lietuvoje. Šio riedulio ilgis siekia net 7,48 m, plo- tis – 5,48 m, aukštis – 3,66 m, o apimtis – 18,33 m. 9. Barstytalių apžvalgos bokštas. Barstytalių pelkė – viena iš didžiausių pelkių Žemaitijos naci- onaliniame parke. Jos plotas – apie 35 ha. Čia prieglobstį randa aibė gyvūnų ir augalų, kuriuos galite stebėti nuo 5 m aukščio bokšto. 10. Šauklių tundra – Šauklių geomorfologinis draustinis, kurio plotas yra 82 ha. Jame saugo- mas poledynmečio (prieš 10 000–12 000 metų) susiformavęs kraštovaizdis. KRETINGA 11. Senosios Įpilties piliakalnis. 1972 m. piliakalnis su gyvenviete paskelbtas respublikinės reikšmės archeologijos paminklu. 12. Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – pagrindinis Salantų miesto architektūrinis akcentas. 13. Orvidų sodyba-muziejus po atviru dangumi stebina įdomiais eksponatais: šaknimis į viršų pastatytais senais ąžuolais, ant aukštų kelmų ir kaladžių užkeltomis skulptūromis, įspūdingais akmenimis ir pan. 14. Baltų mitologijos parkas. Keliaudami pažintiniais takais parke galite ne tik susipažinti, pa- matyti, bet ir pajusti baltų (aisčių) grupės tautų mitologinę pasaulėjautą, pasaulio ir kosmoso sąrangos mitologinį supratimą simboliniame ir kalendoriniame suvokime. 15. Japoniškame sode veikia unikaliausias Baltijos šalyse bonsų sodas. 16. Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia ir apžvalgos bokštas. Šioje bažnyčioje buvo pakrikštytas būsimasis vyskupas Motiejus Valančius. Nuo bažnyčios pėsčiųjų takas veda prie 15 m aukščio apžvalgos bokšto, nuo kurio atsiveria Salantų regioninio parko panorama. 17. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Čia gimė ir užaugo Lietuvos vyskupas, visuomenės veikėjas ir rašytojas Motiejus Valančius. 18. Kretingos muziejus su Žiemos sodu. Kretingos muziejus įsikūręs buvusiuose grafo Tiške- vičiaus rūmuose. 19. Pranciškonų ordino vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažny- čios pastatų ansamblis. Po centriniu bažnyčios altoriumi palaidoti Chodkevičių šeimos nariai. 20. Kartenos piliakalnis. Kartenos miestelyje, kairiajame Minijos krante, stūkso XIII a. piliakal- nis, nuo kurio atsiveria įspūdingas vaizdas: Kartenos miestelis, Minijos vingis ir slėniai. PALANGA 21. Žemaičių alkas – senosios žemaičių šventvietės su paleoastronomine observatorija mo- delis. 22. Skulptorės Zuzanos Pranaitytės kompozicija „Žvejo dukros“ buvo pastatyta Šventosios ko- pose 1982 m. 23. J. Basanavičiaus gatvė – pagrindinė gatvė, vedanti link jūros tilto, kurioje daug kavinių ir restoranų, įvairių pramogų. Čia vyksta pagrindiniai miesto renginiai ir šventės. 24. Skulptūrų parkas buvo įkurtas 1982 m. Palangos Vytauto ir J. Simpsono gatvių sankryžoje. Jame šiuo metu lankytojai gali gėrėtis net 28 skulptūromis. 25. A. Mončio namai-muziejus. Lietuvos menininko, skulptoriaus modernisto A. Mončio na- muose-muziejuje pristatoma daugiau nei 200 darbų. 26. Dr. J. Šliūpo memorialinė sodyba. Muziejaus ekspozicija supažindina su pirmojo Palan- gos burmistro, žymaus XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos atgimimo veikėjo, aušrininko dr. J. Šliūpo (1861–1944) gyvenimu ir darbais. 27. Gintaro muziejus ir Birutės parkas. Birutės parkas suprojektuotas XIX a. prancūzų landšaf- to architekto E. Andre grafo F. Tiškevičiaus užsakymu. Tuo pat metu pagal vokiečių architekto Franco Švechteno (Franz Schwechten) projektą pastatyti rūmai, kuriuose 1963 m. įkurtas Pa- langos gintaro muziejus. 28. Gintaro dirbtuvės. 2003 m. Palangoje buvo įkurtos atviros lankytojams gintaro dirbtuvės, kur Palangos gintaro meistrų gildijos nariai demonstruoja gintaro apdirbimo technologiją, savo jėgas gali išbandyti ir čia apsilankantieji. 29. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. 1897–1907 m. pagal švedų architekto Strandman projektą pastatyta neogotikinio stiliaus bažnyčia. 30. Kurhauzas. Grafas J. Tiškevičius maždaug 1877 m. dabartinių Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvių kampe pastatė erdvų restoraną, kuris netrukus buvo išplėstas ir čia įkurtas pirmasis ku- rorto viešbutis. KLAIPĖDOS RAJONAS 31. Pajūrio regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti žemyninio pajūrio kraštovaizdžius, gamtines ir kultūros paveldo vertybes, biologinę Baltijos jūros įvairovę, jūrinius riedulynus. 32. Olandų kepurės skardis – apie 24 m virš jūros iškilusi parabolinė kopa, nuolat ardoma ban- gų mūšos ir į pajūrį besileidžianti 16–18 m aukščio nuožulnuma. 33. Dinozaurų parkas – unikalus, vienintelis Baltijos šalyse kelių hektarų parkas su judančiais šnypščiančiais ir riaumojančiais dinozaurais. 34. Žvaginių piliakalnis ir Ablingos memorialas. Žvaginių piliakalnis įrengtas 1972 m. apylin- kėse aukščiausios kalvos viršūnėje. Žvaginių piliakalnio pietinėje papėdėje įrengtas memorialas 1941 m. birželio 23 d. vokiečių sušaudytiems 42 Ablingos gyventojams. 35. Vėžaičiųdvaro kompleksas. Vėžaičių dvaras istoriniuose šaltiniuoseminimas nuo XVIII a. pr. – XX a. I p. Kompleksui priklauso parkas, jėgerio namai, dveji vartai, arklidė, sarginė, degtinės varykla, karvidė, svirnas, namas, koplytėlė. 36. Gamtininkų centras „Mini Zoo“ – egzotiškų gyvūnų ir paukščių mažasis zoologijos sodas, kuriame priskaičiuojama apie 421 žinduolis ir apie 317 paukščių. 37. Lakūno Stepono Dariaus gimtinė-muziejus įkurtas 1991 m. Atstatytos Stepono Dariaus tėvų sodybos gyvenamajame name ir klėtyje įrengtos ekspozicijos. 38. Agluonėnų etnografinė sodyba ir klojimo teatras. Tai unikali Klaipėdos krašto nedidelio ūkio savininko sodyba, kurioje įkurtas klojimo teatras. 39. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus įkurtas 2006 m. ir skirtas lietuvių tautos laisvės kovoms atminti. 40. J. Gižo etnografinėje sodyboje įkurtas Turizmo informacijos centro filialas ir muziejus, ku- riame galima susipažinti su žvejybos Kuršių mariose istorija, tradicijomis, žvejų gyvenimo būdu ir laivadirbyste. KLAIPĖDOS MIESTAS 41. Mokomasis burlaivis „Meridianas“ pastatytas 1948 m. Suomijoje, Turku laivų statykloje, 2013 m. rekonstruotas. Jame veikia restoranas. 42. Teatro aikštė su Klaipėdos dramos teatru. Aikštė šioje vietoje įrengta tik XIX a., iki tol čia tyvuliavo Klaipėdos (Memelburgo) pilies gynybiniai vandenys. 1912 m. Teatro aikštėje įrengta skulptūra „Taravos Anikė“ su fontanu, skirta Klaipėdoje gimusio poeto Simono Dacho atminimui. 43. Fachverkinių pastatų ansamblis senamiestyje. Klaipėdoje fachverkas išpopuliarėjo XVIII a. viduryje. Teritorijoje tarp Didžiosios Vandens gatvės ir Turgaus aikštės iki mūsų dienų yra išlikusi fachverkinių statinių grupė. 44. Skulptūra „Vaiduoklis“ ir pasukamasis tiltelis. Tai iš vandens į krantą besiropščiančio vai- duoklio siluetas. Skulptūra įkūnija vieną senųjų Klaipėdos legendų. Skulptoriai: S. Jurkus ir S. Plot- nikovas. Šalia esantis pasukamas pėsčiųjų tiltas – technikos paminklas, vienintelis tokio tipo me- chanizmas Lietuvoje (1855). 45. Martyno Mažvydo alėja. Spalvingą Mažvydo alėją pagyvina originalūs suoliukai, puošti Klai- pėdos menininkų sukurtomis skulptūromis. 46. Klaipėdos skulptūrų parkas – moderniosios lietuvių skulptūros galerija po atviru dangumi, kur pamatysite 116 skulptūrų. 47. Buriuotojų krantinė su dekoratyviniais knechtais. Kairiojoje Danės upės krantinės prome- nadoje įrengti 6 paminkliniai knechtai, įprasminantys ir pasauliui primenantys svarbius Lietuvos jūreivių žygdarbius. 48. Kruizinių laivų terminalas – vienintelė vieta Klaipėdoje, kur iš arti galima pamatyti atplau- kiančių laivų grožį, užlipti į karinio laivo denį ir aplankyti berniuko su šuniuku skulptūrą, mojančią atvykstantiems ir išvykstantiems laivams (skulptoriai: S. Jurkus ir V. Paulionis). 49. Friedricho pasažas – unikali senamiesčio erdvė, kur nuo senų dienų kūrėsi tuometinio Me- melburgo (dabartinės Klaipėdos) amatininkai. Išlikusiuose senuose restauruotuose statiniuose šiandien veikia vienas žinomiausių Klaipėdos restoranų kompleksas. 50. Liepų gatvė ir Klaipėdos centrinis paštas. Klaipėdos pašto neogotikos stiliaus statinių kom- pleksas buvo įkurtas 1893 m. Jį sudaro pagrindinis dviaukštis pastatas su mansardomis ir dviem priestatais. XIX a. pabaigoje Liepų gatvėje pradėjo kurtis Klaipėdos miesto aristokratai. NERINGA 51. Raganų kalnas Juodkrantėje – viena gražiausių senųjų parabolinių Juodkrantės kopų. Nuo 1979 m. čia įkurta medinių skulptūrų ekspozicija – daugiau nei 80 ąžuolinių skulptūrų, vaizduo- jančių legendų ir pasakų veikėjus. 52. Pilkųjų garnių ir kormoranų kolonija – viena didžiausių ir seniausių šių paukščių kolonijų visoje Europoje. Šiuo metu čia yra apie 2 000 didžiųjų kormoranų ir per 500 pilkųjų garnių lizdų. Įrengtoje apžvalgos aikštelėje galima stebėti paukščių gyvenimą. 53. Pažintinis takas Naglių gamtos rezervate. Einant pažintiniu taku, kurio ilgis 1 100 m, gali- ma pamatyti išskirtinį Pilkųjų kopų, dar vadinamų Mirusiomis, kraštovaizdį, užpustytas buvusių gyvenviečių vietas, savaiminės kilmės miško augaliją ir po smėliu palaidotus šimtamečių miškų dirvožemius. 54. Vecekrugo (Senosios smuklės) kopa – aukščiausia (67,2 m) Kuršių nerijos kopa, apaugusi kalninių pušų masyvais. 55. Nidos Evangelikų liuteronų bažnyčia, etnografinės kapinės. 1888 m. pastatyta neogotiki- nio stiliaus bažnyčia. Šiuo metu čia vyksta pamaldos, klasikinės muzikos koncertai. 56. Thomo Manno memorialinis muziejus. Rašytojo Thomo Manno vasarnamyje, kuriame jis su šeima praleido tris vasaras (1930–1932), įrengta memorialinė ekspozicija. Muziejaus svetai- nėje vyksta kameriniai koncertai, literatūriniai susitikimai, seminarai. 57. V. ir K. Mizgirių gintaro galerijos-muziejaus lankytojai supažindinami su Baltijos gintaro istorija, susiformavimu, inkliuzais, spalvų įvairove, apdirbimu ir šiuolaikinių autorių kūriniais. Čia eksponuojama rekonstruota Juodkrantės gintaro lobio kolekcija. 58. Nidos švyturys ant Urbo kalno. Urbo kalnas yra viena pirmųjų Nidoje apželdintų kopų. Ant jo viršūnės stovi 29,3 m aukščio švyturys, pastatytas po Antrojo pasaulinio karo. 59. Žvejo etnografinė sodyba. Etnografinė XIX–XX a. pr. žvejo sodyba supažindina lankytojus su nerijos žvejų buitimi. Čia eksponuojami baldai, indai ir kiti ūkyje naudoti daiktai. 60. Parnidžio kopa su saulės laikrodžiu-kalendoriumi. Ant Parnidžio kopos įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria vaizdas į Kuršių marias ir Baltijos jūrą. Čia 1995 m. pastatytas saulės laikrodis. ŠILUTĖ 61. Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia. 1905 m. švedų architekto K. E. Strandmano pa- statyta neogotikinė bažnyčia – vienas pagrindinių miestelio architektūrinių paminklų. 62. Švėkšnos parkas įkurtas XIX a. Čia galite išvysti svarbius kultūrinius objektus: saulės laikro- dį, Dianos skulptūrą ir vilą „Genovaitė“. 63. Didžioji tuja Kintuose – manoma, kad tai didžiausia tuja Lietuvoje. Jos aukštis yra apie 18 m. 64. Kintų Vydūno kultūros centras. Vydūno muziejus buvo atidarytas kaip Šilutės muziejaus filialas. 1998 m. įkurtas Kintų Vydūno kultūros centras. 65. Ventės rago švyturys. Objektas svarbus ir kaip regykla, nuo kurios atsiveria Kuršių marios, matosi Kuršių nerija, Rusnės sala. 66. Uostadvario švyturys yra taisyklingo aštuonkampio formos, jo aukštis – 18 m. 67. Evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1926 m. pagal architekto K. Gutknechto projektą. 68. Šilutės muziejuje ir jo filialuose yra sukaupta apie 57 000 eksponatų, veikia mokslinė bi- blioteka, restauracijos centras. 69. Šilutės (Hugo Šojaus) dvaras. 1889 m. dvarą įsigijo Šilutės miesto mecenatas Hugo Šojus. Šiuo metu dvare įsikūrę Šilutės turizmo informacijos centras ir Šilutės muziejaus administra- cija. 70. Etnografinė žvejo sodyba-muziejus įkurta 1997 m. kaip tipiška žvejojančio ūkininko so- dyba. SKUODAS 1. I. Navidanskas Botanical Park. It’s one of the first botanical parks in Lithuania. Area of 48 ha. In the park you can find local type of trees and shrubs growing and 95 other types and forms of trees. 2. In the Agricultural museum you can see the findings of historical exhibits. Antique equip- ment, appliances, tools, furniture, household items. In addition to operating a blacksmith’s forge can test craft. 3. Skuodas museum. 5 exposition halls, which prepared for constant expeditions. In the mu- seum you can find archeology, history, ethnography, architecture, numismatics, folk art, na- ture exhibits. 4. Apuolės moud Skuodas district pride. The earliest written records in 853 mentioned in the settlement of the current territory of the Republic of Lithuania. 5. The biggest lithuanian Puokė stone the post-war years, excavated near Barstyčiai, inhale the countryside. His lenght – 13.4 m, width – 7.5 m, height – 3.6 m. 6. S. Daukantas garner-exposition is located at S. Daukanto home in the hillsin the restored barn. The garner exposition is in 4 rooms. 7. Mosėdis. One of the most beautiful, tiedist and most visited places. Žemaitijos ton also called the „Stone capital“. You can visit Republican V. Intas stone museum, V. Intas farmhouse museum, St. Michael the Archangel Church – one of the most beautiful churches in the coun- try. 8. Šilalės stone – it is the fifth largest stone in Lithuania. The length the stone reaces as high as 7.48 m, width – 5,48 m, height – 3.66 m, and the volume – 18.33 m. 9. Barstytaliai tower. Barstytaliai swamp – one of the largest wetland of the Žemaitija National park. Itʼs area about 35 acres. Here is home for many different animals and plants, wich you can see and observe from the 5 m height tower abouve the swap. 10. Šaukliai tundra. This Šauklių geomorphological reserve, an area of 82 hectares. It pre- serves post-glacial (before 10000–12000 years) formed landscape. KRETINGA 11. The mound of Senoji Įpiltis. In 1972 both the Mound and it’s settlement were announced to be Republican archaeological monument. 12. The church of the Blessed Virgin Mary Assumption. The church of the Blessed Virgin Mary Assumption is the main architectural attraction in the city of Salantai. 13. Orvidas homestead-museum. This homestead-museum under the open sky surprises people with its interesting exhibits – old oaks put upside-down, sculptures or stones put on tall stumps and logs, etc. 14. Baltic Mythology Park. The aim of Baltic Mythology Park is to show Baltic (Aistian) original architecture of the universe and the world through images (sculpture) and sound (singing and storytelling). 15. Japanese garden. Here you will find the most unique bonsai garden in the Baltic States. 16. Church of Saint Lawrence and observation tower. There Bishop Motiejus Valančius was once christened. We may also climb up into a 15-meter high observation tower, from which the magnificent panorama of the Salantai Regional Park can be seen. 17. Bishop M. Valančius homestead-museum. Here a famous Lithuanian bishop, public fig- ure and writer, Motiejus Valančius, was born and grew up. 18. Kretinga museum and Winter garden. Kretinga museum is located in the former palace of Count Tiškevičius. 19. The Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary. Family members of Chodkevičiai are buried underneath the central altar. 20. The mound of Kartena. In Kartena town on the left bank of the river Minija stands the thirteenth century mound, overlooking a spectacular view. PALANGA 21. Samogitian sanctuary is a pagan sanctuary with paleastronomic observatory restored in 1988. 22. An impressive composition of the sculptor Zuzana Pranaitytė “Fisherman’s Daughters” was erected in Šventoji dunes in 1982. 23. J. Basanavičiaus Street is the main street leading to the Sea Pier, one of the most popular places of holiday-makers in Lithuania with lots of cafes and restaurants, various recreation fa- cilities, the main city events and holidays are held here. 24. The sculpture park was founded at the crossroad of Vytauto and J. Simpsono streets in Palanga in 1982 and here park visitors can enjoy as many as 28 sculptures. 25. A. Mončys house-museum. A Lithuanian artist who had been working in France and whose artworks came back to his motherland. 26. Dr. J. Šliūpas memorial house. This museum’s exposition familiarizes the visitors with life and activities of the first Palanga burgomaster, prominent figure of Lithuanian revival in the end of XIX century – the beginning of XX century, magazine “Aušra” issuer dr. J. Šliūpas (1861–1944). 27. Amber Museum and Birutės Park. Palanga Birutė park was designed by French landscape architect E. Andre by order of Count F. Tiškevičius in the XIX century. At the same time the palace was build according the project of German architect Franz Schwechten and in 1963 the Palanga Amber Museum was founded here. 28. Amber processing studio. In 2003 open for visitors amber workshops were open in Palan- ga, here members of Palanga amber masters’ guild demonstrate amber procession technology, the visitors can also try their hand at it. 29. Blessed St. Mary of the Assumption Church. In 1897–1907 a neo-gothic church was build according to the project of Swedish architect Strandman. 30. Kurhaus. In 1877 at the corner of Vytauto and J. Basanavičius streets commodious restau- rant was built by count J. Tiškevičius, soon building was extended and first hotel of the resort was created. KLAIPĖDA DISTRICT 31. The Seaside Regional Park. The park was established to preserve the continental coast landscapes, natural and cultural heritage values and biological diversity in the Baltic Sea, sea boulder. 32. The scarp of the Olandų Cap. The scarp of the Olandų Cap is a parabolic dune emerged about 24 m from sea is constantly eroded by the beat of the waves and falls to the seaside by the slant of 16–18 m height. 33. “Dino park”. It is a unique, only one of the kind in the Baltic states Dinosaur park holding impressive moving, spraying and roaring dinosaurs. 34. Žvaginiai Hillfort and Ablinga Memorial. Žvaginiai Hillfort is located on a high and massive hill over the whole landscape. 1972 the memorial to 42 civilian inhabitants of Ablinga Village shot by the Nazi on June 23, 1941, was built nearby the Žvaginiai Hillfort. 35. Vėžaičiai Manor. In historical sources Vėžaičiai Manor was mentioned from the begin- ing of the 18th century to the first half of the 20th century, the complex consists of a park, a gamekeeper‘s house, two gates, stables, a gatehouse, a vodka distillery, a cow shed, a barn, a resident and a chapel. 36. Naturalist‘s centre “Mini Zoo”. This is a small zoo of exotic animals and birds, there are about 421 mammals and about 317 birds. 37. Aviator‘s Steponas Darius Homeland-Museum. The Homeland-Museum was founded 1991, the Museum runs in the restored Steponas Darius parent‘s homestead, the expositions are set in both the living house and the barn. 38. Agluonėnai Ethnographic Homestead-Museum. This is a unique small farm owner‘s homestead in Klaipėda land, there has been established a barn theatre. 39. Freedom Fighting and Exile History Museum. The museum was established in 2006 to memorialize Lithuanian nation‘s struggles for freedom. 40. Ethnographic Homestead of J. Gižas. In J. Gižas Ethnographic Homestead were established branch of tourism information centre and museum, here you will become familiar with the history of fishing in the Curonian Lagoon, the fishermen’s lifestyle and the peculiarities of ship- building. KLAIPĖDA CITY 41. Sailing vessel “Meridianas”. Walking along the river Danė and near the bridge you will see the sailing vessel “Meridianas”. Ship was built in 1948 in Finland and is now one of the most beautiful icon of Klaipėda. 42. Klaipėda Theater square and Klaipėda Drama Theater. Klaipėda Theater square is the heart of the city with its jewels: sculpture of Ann from Tharau in the fountain, Klaipėda Drama Theater and Theater Square itself. 43. Fachwerk style buildings in Klaipėda Old tow. In Klaipėda Old town you will face the oldest buildings of the city, dating from the middle of the 18th century. They are warehouses built in the fachwerk style. 44. Sculpture of the “Black ghost”. Near the castle remains, just past the swing bridge, stands bronze sculpture of ghostly silhouette, which just stepped out of the water on the shore line. The sculpture holds its own secret... Authors S. Jurkus and S. Plotnikovas. 45. Martynas Mažvydas alley. Mažvydo alley is the most colorful street in central part of Klaipėda. Here you can find plenty of small sculptures from stone and bronze. 46. Klaipėda Sculpture park. See the gallery of modern Lithuanian sculpture under the open sky. Sculpture park is home for 116 modern stone sculptures. 47. Decorative bollards for Lithuanian maritime achievements. On the left bank of the river Danė, six monuments – bollards – stand to commemorate the Lithuanian maritime achieve- ments. 48. Cruise ship terminal. Klaipėda cruise ship terminal is special place where arrives some of the biggest cruise ships all over the world. A sculptures of a boy with a dog waving with his hat, mission is direct – “to meet and see off” the ships which call in the terminal. (Authors S. Jurkus and V. Paulionis). 49. Friedrich‘s passage. This is unique place in Old town, which was established by merchants of Memelburg (nowadays Klaipėda). Remaining buildings has been renovated and now this is a well known catering complex in the city. 50. Residential Liepų street with central post office. Liepų street during the years became popular among the aristocrats and rich merchants of the City in 19th century. One of the most elegant buildings on Liepų street is the Old post office. The red-brick neogothic building, built in 1893, today has been renovated. NERINGA 51. The Hill of Witches. One of the most beautiful, old, parabolic dunes, called “The hill of witches”. An exposition of more than 80 oak sculptures was made here in 1979. It represents characters from folk legends and tales. 52. Herons and Cormorants Colony. It is one of the biggest and oldest cormorants’ colonies in Europe. Currently there are about 2000 great cormorants and over 500 grey heron nests. The area can be seen from the installed viewpoint on the edge of the colony. 53. Cognitive path in Nagliai strict nature reserve. When walking through 1100 m length cognitive path, one can observe the exclusive Grey dunes (also called Dead dunes) landscape, places of former settlements buried under the sand, naturally grown forests and buried under the sand ancient forest soils. 54. The Vecekrugas dune is the highest (67,2 m in high) dune in the Curonian Spit overgrown by pine tree forest. 55. Nida Evangelic-Lutheran church. The church of neo-gothic style was built in 1888. Nowa- days service as well as concerts of classical music are held there. 56. Memorial museum of Thomas Mann. The memorial exposition is opened in the sum- mer house, in which writer Thomas Mann with his family spent three summers (1930–1932). Chamber music concerts, literary discussions and seminars take place in the parlour of the Museum. 57. Amber gallery of V. ir K. Mizgiriai. History of Baltic amber, its formation, inclusions, variety of colours, manufacturing and modern amber jewellery is presented to the visitors of the mu- seum. There is exhibited reconstructed Juodkrantė amber treasure collection. 58. Lighthouse on Urbas Hill in Nida. The Urbas hill is one of the first afforested dunes in Nida. After the Second World War a lighthouse was built on the top of the hill, its height is 29,3 m. 59. Fisherman’s ethnographic homestead. The fisherman’s everyday life is being represented on the Ethnographic fisherman farmstead of XIX–XX centuries. There are exhibited furniture, utensils and other equipment used for housekeeping. 60. Parnidis dune with sundial-calendar. There is a viewpoint on Parnidis dune, from which opens views to the Curonian lagoon and the Baltic Sea. A sundial-calendar was built here in 1995. ŠILUTĖ 61. St. James the Apostle Church of Švėkšna. In 1905 by Swedish architect K. E. Strandman built neogothic church is one of the main architectural monuments of the city. 62. The park of Švėkšna. The park was established in the XIX century, here you will see impor- tant cultural objects: sundial, statue of Diana and the villa “Genovaitė“. 63. The biggest thuja in Kintai. It is believed to be the biggest thuja plant of Lithuania, the height is 18 meters. 64. The Vydūnas culture centre of Kintai. The Vydūnas museum was opened as a branch of Šilutė museum. The Vydūnas culture centre of Kintai was established in 1998. 65. The Ventės ragas lighthouse. The object is not only important for it‘s function but because of it‘s observation function, which opens the Curonian Lagoon to everyone, even the Rusnė isle can be seen from it. 66. The Uostadvaris lighthouse. The lighthouse is a correct octagonal form, height is 18 me- ters. 67. Evangelic and lutheran church. The church was built in 1926 after the project of architect K. Gutknecht. 68. The Šilutė museum. The Šilutė museum and it‘s branches hold around 57000 exhibits, there is a research library and a restoration centre. 69. The manor of Šilutė. In 1889 it was acquired by Hugo Šojus. Today the mansion is used by the tourist information center of Šilutė and by the museum administration of Šilutė. 70. Fisherman‘s ethnographical homestead-museum. It was established in 1997 like a typical farmers farmstead who loves to fish. www.klaipedosregionas.lt www.klaipedaregion.com Palangos turizmo informacijos centras LIETUVOS PAJŪRIS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTM5NDcx